Jaki jest cel gry?

Połączyć przyjemne z pożytecznym.
Porozmawiać, ustalić, przekonać.

W trakcie gry uczymy się prawidłowych zasad komunikacji:

  1. Jeden temat na jedną rozmowę.
  2. Jedna osoba mówi, druga słucha.
  3. Każdy ma tyle samo czasu na wypowiedź
  4. Zdania zawierają słowa, które wymuszają mówienie o emocjach lub uczuciach
  5. Zakaz używania słów obraźliwych i kwantyfikatorów wielkich